T h e M o l e M a n


			O b s e r v a t i o n s 

					o n   a 

						S e v e r e d    T h i n g